BESTYRELSE & LEDELSE

BESTYRELSE

 

- Kristian Kristiansen, professor Göteborgs Universitet

  (formand, forretningsudvalgsmedlem)

 

- Flemming Damgaard Larsen, advokat, folketingsmedlem

  (næstformand, forretningsudvalgsmedlem)

 

- Peter Skak-Iversen, direktør, DONG Energy A/S

  (bestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem)

 

- Asger Høeg, direktør Experimentarium (bestyrelsesmedlem)

 

- Carsten U. Larsen, Folketingets direktør (bestyrelsesmedlem)

 

- Mette Touborg, borgmester Ny Lejre (bestyrelsesmedlem)

 

- Vagn Ry Nielsen, forhenværende borgmester Horsens (bestyrelsesmedlem)

 

- John Munro, godsejer Ledreborg (observatør)

 

 

LEDELSE

 

- Lars Holten, mag.art. centerleder

 

 

- Stig Claussen, gartner, ledende forvalter

 

 

OMRÅDELEDERE

 

- Laurent Mazet, arkæolog, Stenalderboplads og Jernalderlandsby

 

- Jutta Eberhards, pædagog, Skoletjenesten, samt vikingemarkedspladsen

 

- Lotte Rask, cand.mag., Landbohusene

 

- Veronica Hultberg, butiksleder

 

Relevante links: