Bestyrelse og Ledelse

Bestyrelse

 

Kristian Kristiansen, professor Göteborgs Universitet

  (formand, forretningsudvalgsmedlem)

 

Flemming Damgaard Larsen, advokat, folketingsmedlem

  (næstformand, forretningsudvalgsmedlem)

 

Peter Skak-Iversen, direktør, DONG Energy A/S

  (bestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem)

 

Asger Høeg, direktør Experimentarium (bestyrelsesmedlem)

 

Carsten U. Larsen, Folketingets direktør (bestyrelsesmedlem)

 

Mette Touborg, borgmester Ny Lejre (bestyrelsesmedlem)

 

Vagn Ry Nielsen, forhenværende borgmester Horsens (bestyrelsesmedlem)

 

John Munro, godsejer Ledreborg (observatør)

 

 

Ledelse:

 

Lars Holten, direktør

 

 

Stig Claussen, driftschef

 

 

Områdeledere

 

Laurent Mazet, arkæolog, Stenalderboplads og Jernalderlandsby

 

Jutta Eberhards, pædagog, Skoletjenesten, samt vikingemarkedspladsen

 

Lotte Rask, cand.mag., Landbohusene

 

Veronica Hultberg, butiksleder

 

 

Relevante links: