Digital Jættestue

 

 

Sagnlandet bygger digital jættestue

 

  

I et digitalt designlaboratorium i Lund i Sverige, kan man gå rundt inde i en fuldskala, tredimensionel kopi af en 5500 år gammel jættestue, der i virkelighedens verden står i Vellerup i Hornsherred. Sagnlandets direktør, Lars Holten, var i sin tid med til udgravningen af netop den jættestue og har derfor selv oplevet, hvordan objekterne i den blev fundet. Det er ligesom at være der selv, håbet er, at den digitale jættestue en gang i fremtiden kan formidle stenalderen på en ny måde i Sagnlandet Lejre.

 

 

Vi kan udstyre den digitale jættestue med scanninger af de originale gravgaver og skeletter, og på den måde vise, hvordan et gravkammer blev brugt. Fordelen i en digital rekonstruktion er, at vi kan komprimere hele fortællingen om jættestuekammeret i en serie af animationer, så man kan genopleve hele jættestuens brug fra den blev bygget over de forskellige brugsfaser med tilknyttede ritualer, til arkæologerne kom og gravede fundene ud.

 

 

Den er blevet til som led i et internationalt projekt om tidsrejsens arkæologi, der ledes af Institutionen för arkeologi och antikens historia på Lunds universitet. Inden for projektets rammer har Sagnlandet Lejre sammen med designerne fra Virtual Reality Lab på Lunds Universitet skabt den digitale jættestue, som vises i designlaboratoriets I-cube, en tredimensionel projektor på godt 15 kvadratmeter.

 

 

Sagnlandets digitale fremtid skabes på et af Skandinaviens førende digitale designlaboratorier. Det ligger på universitetet i Lund, og der arbejder den italienske arkæolog og designer, Nicolo dell´ Unto med at skabe virtuelle tidsrejser. Nicolo dell´ Unto og hans team brugte en dag i februar 2010 til at opmåle jættestuekammeret. Vi har fotograferet med helt almindeligt digitalt kamera og har ved hjælp af meget enkel og gratis software bygget jættestuen op, forklarer han.

 

 

 

Arkæologisk Science Lab i Sagnlandet

 

 

Sagnlandet arbejder på at skaffe midler til et arkæologisk science lab, hvor blandt andet en projektor skal indgå, og Lars Holten er overbevist om, at virtuelle rekonstruktioner er  fremtidens måde at formidle fortiden på. De digitale rekonstruktioner skal ikke erstatte Sagnlandets rekonstruerede oldtidshuse, men de kan sagtens indarbejdes i kommende rekonstruktioner såsom en Lejre-vikingehal, siger Lars Holten.

 

 

I dagene 14. og 15. juni mødes 24 tidsrejsende arkæologer og digitale designerne til workshop i Sagnlandet Lejre, hvor de skal fremlægge projektets seneste resultater.

 

 

Besøg den digitale jættestue på:

 

http://www.youtube.com/watch?v=KFINevgDJns&feature=related

 

 

 

Om Tidsrejsens Arkæologi

 

 

Projektet, Tidsrejsens arkæologi er et internationalt projekt med deltagere fra Danmark, Sverige, Italien, Holland, Norge og Tyskland, og det er støttet af en million svenske kroner fra den svenske Crafordske stiftelse. Projektet er opstået på svensk initiativ, og det er Lunds Universitet, ved dr. Bodil Petterson, der er projektansvarlig.

 

 

Projektet går ud på at undersøge tidsrejsens arkæologi for at udvikle nye former for formidling til museumsgæster, besøgende på arkæologiske fundlokaliteter og gæster i historiske aktivitetscentre såsom Sagnlandet Lejre. Projektet fokuserer især på Virtual reality og mulighederne for at integrere konventionelle, analoge arkæologiske tidsrejser med digitale overbygninger og dermed gøre dem mere fleksible og interessante for brugerne. Ydermere undersøger projektet de etiske aspekter af tidsrejser, og hvordan de kan bidrage i oplevelsesøkonomien.

 

 

Sagnlandet Lejre deltager som case study. Sammen med det virtuelle laboratorium i Lund har Sagnlandet kopieret det indre af et jættestuekammer i Hornsherred. Laboratoriet er Skandinaviens førende VR-laboratorium inden for feltet, og der findes ikke danske laboratorier, der arbejder med at genskabe fortiden virtuelt i tredimensionale totaloplevelser.

 

 

Det er planen, at resultaterne skal indgå i en større EU-ansøgning.

 

 

Timetravel projektet omfatter også to andre VR-projekter.

 

 

Det ene går ud på at genskabe stalden i en rekonstruktion af Nordens største vikingehal i Lofoten i Nordnorge http://www.lofotr.no/index.html 

 

 

Det andet er Augmented Reality, der går ud på at gøre den usynlige kulturarv under en pløjemark levende ved hjælp af mobiltelefoner. Det drejer sig om det store magt- og rigdomscenter fra jernalderen  i Uppåkra uden for Lund, der ikke har efterladt sig synlige fysiske spor i landskabet.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt:

 

Lars Holten, direktør for Sagnlandet Lejre.

Tlf. 46 42 49 40 / 22 91 90 81.

 

  

Nicolò Dell'Unto PhD -LTH- Department of Design Sciences VRLab Lund University-Sweden
Tlf. +46 046-222- 34 17

 

 

Bodil Petersson, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
Tel +46 046-222 31 89