Gravmonumenter (Bondestenalder, Bronzealder og jernalder)

I Sagnlandet Lejre findes der genskabte gravmonumenter fra godt og vel 4000 år af Danmarks historie fra bondestenalderen til jernalderen.

 

De fleste af dem har indgået i forskningsprojekter om byggeteknikker og bevaringsforhold.

 

Hvordan byggede stenalderbønderne de imponerende stendysser og jættestuer uden brug af vore dages kraner?

 

Og hvordan kan det være, at bevaringsforholdene i bronzealderens gravhøje er så fantastisk gode?

 

Gennem en årrække har Sagnlandet Lejre deltaget i et forskningsprojekt, der har medvirket til at beskrive de kemiske processer i bronzealderens gravhøje. Og i 2002-2004 medvirkede vi i udgravningen af gravhøjen Skelhøj ved Kongeåen.

 

SE STENALDERINGENIØRER ARBEJDE!

GÅDEFULDE GRAVHØJE