INSTITUTIONSKORT

Sagnlandet Lejre tilbyder institutioner et særlig fordelagtigt sæsonkort.

 

Hvem kan erhverve et Institutionskort:

 • Til institutioner henregnes integrerede institutioner, børnehaver, SFOér, folkeskoler og fritidshjem. Disse kan erhverve et Institutionskort.
 • Private institutioner og foreninger som f.eks. spejdergrupper o.a. kan ikke erhverve Institutionskort, men henvises til Forsøgscentrets øvrige billet- og sæsonkortordninger.
 • Institutionskort kan bestilles i Sagnlandet Lejres administration på hverdage på tlf. 4648 0878 eller kontakt(at)lejre-center.dk Der skal beregnes 5 dages ekspeditionstid fra Sagnlandet Lejre har modtaget alle fornødne oplysninger for kortets udstedelse til modtagelse med post.

 

Hvad er prisen på et Institutionskort:

 • Et Institutionskort kan erhverves for en pris, der svarer til betaling af kun 35 kr. per barn og pædagog/lærer der dags dato er indskrevet/ansat i institutionen.
 • Såfremt institutionen omfatter mere end i alt 200 børn og voksne og under 300 børn og voksne betales en max. pris for Institutionskortet på 6.000 kr.
 • Såfremt institutionen omfatter mere end i alt 300 børn og voksne og under 400 børn og voksne betales en max. pris for Institutionskortet på 8.000 kr.
 • For større institutioner/skoler aftales pris med Sagnlandet Lejres administration.

 

Hvad og hvem dækker Institutionskortet:

 • Institutionskortet omfatter alle indskrevne børn og ansatte på institutionen.
 • Ved betaling modtager institutionen ét (1) Institutionskort.
 • Institutionskortet udstedes i institutionens navn med angivelse af institutionslederens navn. Institutionskortet påføres ligeledes oplysninger om henholdsvis antal børn og pædagoger/lærere på institutionen.
 • Institutionskortet giver herefter gratis adgang for alle grupper af børn og pædagoger/lærere tilhørende institutionen for resten af sæsonen.
 • Det er op til institutionen selv, hvorvidt man ved sine besøg vælger at komme alle sammen eller fordelt i mindre grupper.
 • Såfremt flere grupper fra institutionen ønsker at besøge Sagnlandet Lejre samme dag, skal man ankomme samlet.

 

Hvornår er køb af et Institutionskort attraktivt for institutionen:

 • Når institutionen ønsker at give samtlige indskrevne børn og ansatte en tur til Sagnlandet. Herved opnås rabat på voksenprisen.
 • Når institutionen ønsker at besøge Sagnlandet mere end én gang i sæsonen. Herved opnås gratis adgang allerede fra 2.et besøg.
 • Når institutionen omfatter mere end henholdsvis 200, 300 og 400 børn og pædagoger/lærere opnås yderligere reduktioner i adgangspris pr. barn/voksen.

 

Krav til brug af Institutionskort:

 • Institutionskortet skal forevises ved indgang. Af hensyn til Sagnlandet Lejres publikumsstatistik skal antal børn og voksne ved hvert besøg oplyses til personalet ved kassen.
 • Institutionskortet gælder kun på hverdage i åbningstid. I weekender samt på helligdage henvises til Sagnlandet Lejres øvrige billet- og sæsonkortordninger
 • Institutionskortet må ikke overdrages andre. Ved mistanke om misbrug kan Sagnlandet Lejre inddrage kortet, ligesom forholder sig ret til at bede ledsagende voksne om identifikation og dokumentation på tilknytning til institutionen.
 • Institutionskortet dækker ikke evt. ledsagende forældre. De henvises til Sagnlandet Lejres øvrige billetordninger.