Jernalderbyen Lethra

Jernalderlandsbyen er en rekonstruktion af en indhegnet landsby fra omkring år 200 f.Kr. – 200 e.Kr. Bebyggelsen rummer beboelseshuse, vævehus og andre småbygninger. Der er også keramikovn og lergrav. Udenfor landsbyen ligger smedjen og jernudvindingspladsen og landskabet omkring rummer de dyrkede marker, overdrev, stævningsskov, offermose og gravplads.

 

Eleverne oplever en tidsrejse 2000 år tilbage i tiden, hvor jernalderfolket lever i små høvdingesamfund, mens Kejser Augustus hersker i Romerriget. Flere af landsbyens beboere har stiftet bekendtskab med Romerriget, på godt og ondt, som romersk legionær, flygtning eller frikøbt træl. Nu er de tilbage i landsbyen og kan berette om deres oplevelser.

 

Jernalderliv

 

Gennem praktiske aktiviteter og små spil få I et indtryk af, hvordan livet i jernalderen har formet sig.

 

Landsbyen, som jeres klasse kommer fra, er ramt af hungersnød. For at vende ulykken derhjemme medbringer I gaver til Lethras beboere og til Nerthus, frugtbarhedsgudinden. Landsbyfolket sætter jer i gang med forskellige arbejdsopgaver og hjælper jer med en offerceremoni i Offermosen. Det er ofte to forskellige klasser, der befolker landsbyen.

 

Halvdelen af hver klasse arbejder med „alt omkring et jernalderildsted“ og tilbereder mad på jernaldermanér over åben ild i et af husene, mens den anden halvdel arbejder med de aktiviteter, der er valgt i forvejen. Man kan vælge et af nedenstående 4 undervisningsforløb (A, B, C eller D).

 

A. Mark, skov og træ

 

Fodre dyr, lukke gæs ud og malke ged. Hente træ og reparere hegn. Samle brænde, urter og løvfoder i skoven. Om foråret pløje med ard og så korn. I sensommeren høste med segl.

 

B. Ler, ild og kunst

 

Jernalderornamentik og smukke lerkar. Hente ler i lergraven, ælte og magre det. Lave bageplader, lave mønstre i dem. Hugge og hente brænde. Tænde op i keramikovnen og brænde de medbragte jernalderkopper, som I får en arbejdsanvisning til. De færdigbrændte kopper sender vi til jer.

 

C. Uld, tråd og tøj

 

Rense og tese den rå uld fra fåret. Spinde på spindekrog. Samle urter til plantefarvning og farve garn over åben ild. Slendre, slynge og væve på opstadvæven. Der bliver også lejlighed til at prøve jernaldertøjet.

 

D. Jern, kul og våben

 

(min. 3. klassetrin)

Hugge brænde, samle trækul og tænde op i essen. Holde blæsebælgen i gang og være med til at smede en dragtnål, et ildstål, et knivsblad e.l. Se på jernaldervåben og værktøj. Besøge jernudvindingspladsen.

 

A.B.C.D.

 

Alt omkring et jernalderildsted:

 

Her stifter eleverne bekendtskab med jernalderfolkets husholdning og deres hjem. Livet i huset. Ildsted, brænde, bål og krukker skal passes, spiselige planter og urter skal findes. Korn skal gruttes, og husgeråd skal bruges. Maden skal tilberedes og spises i fællesskab som små smagsprøver, når arbejdet er gjort, og ofringen har fundet sted, og de udearbejdende er kommet hjem igen.

 

Varighed: 3½ time, kl. 10.00-13.30

 

Klassen har 2 instruktører, som arbejder i roller som jernalderfolk.

 

Forløbene henvender sig til fagene historie, dansk, hjemkundskab og billedkunst.

 

Klassetrin: Bedst fra 3. klasse og opefter.

 

Antal elever: maks. 28

 

Pris (momsfritaget): 2.250 kr.

 

Se på videoen øverst i højrespalten for at se, hvad forløbet i jernalderen kan består af!

 

Tilmelding: tlf. 46 48 08 78