Kulturlandskabet

Her som alle andre steder i Danmark er de forskellige naturtyper formet af menneskets brug gennem de sidste mange tusinde år.

 

Udover tydelige og nu næsten forsvundne markskel, fra agre der blev dyrket for mange, mange år siden (selv tilbage i Bronzealderen mellem 1700 - 500 f.Kr.) gamle stendiger og levende hegn, og rester af nedlagte haver med kastanje, lind, syren og andre haveplanter.

 

De naturligt opståede søer er præget af Ledreborg Slots mangeårige karpebrug, hvor man regulere vandstandene i de mange sammenhængende søer. Set fra luften ligger søerne som perler på en snor, med indsvævringer ved de gamle nu forsvundne sluser.

 

Sagnlandet Lejre sætter også sine spor på landskabet.

 

Vore husdyr skaber nye græsningsoverdrev. De græssede skovområder ændres også stille, men sikkert. Og vi har tilføjet landskabet rekonstruerede gravmonumenter, tomter fra forfaldne huse. Vi vil blive en voldsom udfordring for fremtidens arkæologer!