Mission

 

 

 

Jeg prøver, jeg forstår!

 

 

Sagnlandet Lejres mission er at skabe og formidle viden og forundring om fortidens levevis gennem eksperimental arkæologisk forskning, levendegørelse og undervisning baseret på aktiv deltagelse.

 

 

Vi er:

 

 

  • en arkæologisk feltstation og facilitet, der stiller landskab, rekonstruerede miljøer, know-how og arkiv til rådighed for gæsteforskere og studerende fra ind- og udland og fungerer som vidensbank for opsamling af viden og forskningsresultater.
  • et videnspædagogisk aktivitetscenter, der integrerer forskning og formidling og inviterer familier, turister, børneinstitutioner, skoleklasser og studerende til dialog og aktiv deltagelse.

 

 

Vi vil:

 

  

  • udforske og formidle arbejdsprocesser. Både vores forfædres og arkæologernes. Og vi stiller hellere nye spørgsmål end vi kommer med endelige svar. For hvem kender sandheden om fortiden?
  • skærpe vores gæsters kritiske sans og rokke ved opfattelsen af historien som statisk og afsluttet. For mennesket er historieskabt og historieskabende. Historie en proces, der foregår lige nu og her.
  • hellere involvere frem for at præsentere. Vi tilstræber dialog og vil hellere udspørges frem for at bifaldes.
  • eksperimentere for at erfare. Vi opfordrer alle til aktiv medvirken inspireret af det gamle kinesiske ordsprog: ”Jeg hører, og jeg glemmer. Jeg ser, og jeg husker. Jeg prøver, og jeg forstår.”