SØRINE OG DEN STORE KRIG I 1864. LIVET DERHJEMME.

Klassen møder Sørine, der har inviteret til gravøl. Hun er netop blevet enke, da hendes mand er faldet i slaget ved Dybbøl.

 

Hun har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og nu skal eleverne hjælpe hende med de daglige gøremål. Eleverne bliver derfor sat til at hente vand, kløve brænde, luge i marken, fodre husdyrene, karte uld og lave mad.

 

Ud over dagligdagens vanskeligheder har Sørine sine ængstelige tanker om, hvad fremtiden vil bringe. Klassen bliver delt i fire grupper, der hver især har en vinkel på at udrede Sørines situation. I dialog trækkes tråde til nutiden, hvor mange mennesker har krig inde på på livet. Forløbet sluttes af med et festligt måltid og en tidstypisk leg.

 

Varighed: 3½ time, fra kl. 10.00 -13.30

 

Klassen har en instruktør, som arbejder i rolle som landbokvinde.

Klassen bliver delt i 4 grupper, der hver især har en vinkel på, at udrede Sørines situation.

 

Forløbene henvender sig til fagene historie, samfundsfag, dansk og hjemkundskab.

 

Klassetrin: 7.-10.

 

Antal elever: maks. 28 elever

 

Pris (momsfritaget): 1.950 kr.

 

Relevante links: