Smedje

I smedjen arbejdes der ligesom i de øvrige historiske værksteder med både forhistoriske og historiske opgaver.

 

Smedehåndværket har i bund og grund ikke ændret sig væsentligt fra jernalderen til i dag. Hammer, ambolt og blæsebælg ser ud næsten som i håndværkets første dage.

 

Smedjen er ikke bemandet dagligt, kun ved særlige lejligheder.

 

Se smedene i arbejde og oplev fascinationen over det glødende jern, der for et kort øjeblik er blødt og føjeligt og - i kyndige hænder - formes til alverdens redskaber.