Uroksernes Dal

I sensommeren 2004 ankom 1 tyr, 4 køer og 2 kalve til Sagnlandet Lejre fra Neanderthal i Tyskland. I foråret 2005 kom de første uroksekalve til verden på Lejre-egnen i 8000 år. Bue og Mikrolith hedder de.

 

Urokserne er ikke i slægt med de urokser, der levede i Danmark i oldtiden. Oldtidens urokser er uddøde og kan ikke genskabes. Derimod er urokserne resultatet af mange års avlsarbejde for at genskabe en okse, der ligner oldtidens urokser.

Historien er spændende, idet det var nazisternes sværmerier for de ariske og germanske folkeslag, der skabte idéen om at genskabe de imponerende store dyr. Avlsarbejde fortsatte efter krigen, og i dag er det lykkedes at skabe en okse, der af knoglebygning, pels, hornsætning osv. ligner de oprindelige urokser. Hvad angår størrelsen er der dog stadig et godt stykke vej tilbage.

 

Urokserne i Sagnlandet Lejre er derfor ikke så store som oldtiden meget imponerende dyr. Men at de ikke er almindelige køer, fremgår tydeligt af deres bevægelser og adfærd. De bevæger sig let og hurtigt. De beskytter deres kalve med omhu. Og selvom de kan trænes til at følge daglige rutiner, bliver de aldrig kæledyr. Derfor er urokserne de eneste dyr, ud over vildsvinene, man som gæst ikke kan færdes iblandt, men må nøjes med at nyde dem bag hegnet.

 

<--- Tibage til siden "Dyr"