Værdigrundlag

 

 

 

I vores vision tager vi udgangspunkt i et værdigrundlag, der baserer sig på

 

 

  • Mangfoldighed i menneskers kultur, selv- og omverdensforståelse belyst i historisk perspektiv.
  • Forståelse af sammenhænge mellem kulturel baggrund og natursyn og ressourceudnyttelse.
  • Ansvar for en bæredygtig forvaltning af kultur- og naturarv.

 

 

De tre nøgleord i vores værdigrundlag er baseret på erkendelsen af, at det er et historisk grundvilkår, at hver generation skriver sin historie. Ved at stille – og besvare – det polemiske spørgsmål: Sandheden om fortiden? Den findes ikke!, ønsker vi som videnspædagogisk aktivitetscenter og forskningsinstitution at understrege denne pointe.

 

 

Derfor bestræber vi os på at stille flere spørgsmål end vi giver svar. Af samme grund søger vi at involvere vores gæster i den videnskabelige proces for at anskueliggøre, at videnskab - og dermed omverdensforståelse - er foranderlige størrelser, der afhænger af tid, sted og øjnene der ser. Hvad vi ønsker at berøre – og røre - er det fællesmenneskelige grundvilkår, at vi alle må sanse og fornemme for at forstå. Vi må selv eksperimentere for at erfare.

 

 

På den vis håber vi, at Sagnlandet Lejres små og store gæster når frem til selvstændig erkendelse af sammenhænge i en stadig mere kompleks og specialistorienteret samtid. Uanset om vi bevæger os indenfor natur-, samfunds- eller humanistisk videnskab.

 

 

Det er således i samspillet mellem fortidsfortolkning og nutidsforståelse som grundlag for fremtidsforventning, at Sagnlandet Lejre inviterer børn, unge og ældre, danskere og udlændinge, familier, børnehaver, skoler og andre til at fatte interesse for fortiden. Ikke som noget fjernt og statisk, men som noget nærværende, foranderligt og vedkommende, der sætter vores egen samtid til diskussion i historisk lys.

 

 

Det anser vi for relevant formidling med respekt for mangfoldigheden.