Vision

 

 

 

En fortid i en nutid med fremtid

 

 

 

Sagnlandet Lejres vision er at være kendt – og anerkendt – som Danmarks nationale kulturhistoriske eksperimentarium. Vi ønsker at blive forbundet med tre ting i den offentlige bevidsthed:

 

 

 • Forskning og feltstation for arkæologisk forsøgsvirksomhed for danske og udenlandske forskere og studerende.
 • Aktiverende undervisning der udfordrer elevens og kursistens sind og sanser ved at kombinere historie, natur og teknik og håndvæksfag med drama og sociale kompetencer.
 • Attraktion og rekreativt udflugtsmål for familier, turister, virksomheder og andre, der ønsker at kombinere indholdsrige kultur- og naturoplevelser med socialt samvær.

 

 

 

Gennem vort arbejde med de tre elementer forskning, formidling og undervisning tilstræber vi at anskueliggøre:

 

 

 • at historien rummer dybde
 • at historien sætter samtiden i perspektiv, og
 • at historien rækker ind i fremtiden.

 

 

  

Dagens børn og unge er morgendagens kultur- og naturforvaltere. Derfor ser vi det som en vigtig opgave at vise, at handling, holdning og indsigt er tæt forbundne størrelser. Handling uden holdning signalerer ligegyldighed og holdning uden indsigt signalerer fordomsfuldhed.

 

 

Derfor tilstræber vi:

 

 

 • at skabe ny viden og nye forskningsresultater
 • at udvikle nye pædagogiske undervisningsformer
 • at vise at historie er sjov, spændende og vedkommende for både store og små
 • at give anledning til fordybelse, refleksion og erkendelse
 • at belyse samspillet mellem fortidsfortolkning og nutidsforståelse som grundlag for fremtidsforventning.

 

 

 

Vi mener, at indsigt i sammenhænge mellem teknologisk innovation, samfundsmæssige forandringer og ændringer i menneske- og natursyn gennem årtusinder er et stærkt udgangspunkt for at forme fremtidens samfund og værdisæt på.