... og Lejre blev til!

Det naturlige landskab med stejle bakker og mange små søer er et dødislandskab formet af isen under sidste istid. 

Da den kilometertykke is begyndte at smelte i den sidste del af istiden for ca. 12.000 år siden, efterlod den nogle gigantiske isklumper, der kun langsomt smeltede bort. Store mængder af grus og sten hobede sig op omkring de dybtliggende isblokke og formede på denne måde de mange bakker, man kan beundre i dag. Hullerne imellem højene blev siden fyldt med vand og dannede de mange småsøer.

Sumpe, våde områder, bøgeskove og skove af elm, ahorn, eg og hassel skaber stadig et ideelt hjemsted for fugle, pattedyr, insekter, fisk, skalddyr mm. Når du kommer til Sagnlandet Lejre, skal du holde øjne og dine ører åbne for at se og lytte til Sagnlandets fascinerende natur.