Krebs er vilde med brændt mad!

I de danske moser har man fundet mange lerkar fra bondestenalderen. Arkæologerne har traditionelt ment, at lerkarrene i moserne var ofre til guderne. Det lyder umiddelbart som en logisk forklaring, da der er findes rige offerfund fra oldtiden i øvrigt i de danske moser, bl.a. store våbenfund.

 

I lerkarrene findes dog ofte spor af fastbrændte madrester, og de kunne måske pege i retning af en mere dagligdags brug. En håndbog i fiskeri fra 1649 har givet inspiration til en helt ny tolkning: I bogen kan man læse en anvisning på, hvordan man kan fiske med en krukke med branket havregrød. Kunne den teknik også have været kendt i bondestenalderen og derfor være en forklaring på, at man satte de mange krukker i moserne? Det satte en forsker sig for at undersøge i Sagnlandet Lejre i 2004.

 

I Sagnlandet Lejres potteri blev der fremstillet en række tro kopier af tragtbægre - lerkar med en særlig tragtformet hals - som skulle anvendes i et forsøgsfiskeri efter krebs. Der blev rekonstrueret 17 lerkar i alt. Bagefter blev der kogt forskellige madvarer bl.a. grød, fiskesuppe og mælk i halvdelen af karrene. De brændte madskorper lod man blive siddende.

 

Sagnlandet Lejre råder over mange faciliteter og ekspertiser, men krebs er desværre ikke en af dem. Derfor blev der indledt en alliance med en krebseopdrætter nær Sorø. Lerkarrene blev sat i kanten af de små vandhuller på krebsefarmen.

 

I løbet af 7 nætter blev der fanget 83 krebs, men også 29 karusser ”gik i krukken”. Der blev fanget mest i de kar, hvor der var madskorper af mælk. Et uventet perspektiv var, at det at sætte krukken i søen viste sig at være en effektiv måde at klare opvasken på. Nogle krukker med rester af grød blev sat i søen, og næste morgen var de ”rene”.

 

Forsøget kan ikke endeligt bevise, at lerkarrene ikke havde et religiøst formål for vores forfædre. Men eksperimentet med krebsefiskeri viste under alle omstændigheder, at lerkarrene fra de danske moser godt kan have været anvendt til andet end offergaver.

 

Vidste du, at:

 

  • Normalt lever krebs af snegle, insekter og planter. Krebs er byttedyr for bl.a. ål og ferskvandskvabber.
  • Tragtbægerkultur er en samlet betegnelse for en række stenaldergrupperinger i Mellem- og Nordeuropa, som alle har lerkar med en tragtformet hals som deres vigtigste karform.

Læs mere her:

 

 

Et udvalg af de rekonstruerede tragtbægre.
Nu er lerkarret blevet brugt til madlavning og er klar til fiskeforsøget.
Mon der er bid?