Frivillige bidrag hjælper Sagnlandet Lejre til momskompensation

 

 

Frivillige bidrag søges!

 

 

 

Sagnlandet Lejre kan søge momskompensation efter en særlig regel i momsloven. I praksis betyder det, at Sagnlandet Lejre kan få tilbagebetalt en del af den moms vi, hvert år betaler til SKAT.

 

 

Det kan vi, fordi vi som bekendt har et almennyttigt formål: at forske, undervise og formidle kulturhistorie og vi kan altid bruge flere ressourcer til at opfylde dette formål til glæde for børn og voksne, familier, skoler og børneinstitutioner.

 

 

Og her er det, at vi kan bruge din hjælp i form af et beskedent frivilligt bidrag.

 

 

Vi skal nemlig dokumentere, at Sagnlandet Lejre modtager minimum 100 frivillige bidrag uden modydelse hvert år. Et frivilligt bidrag skal minimum ligge i størrelsesordenen 50-100 kroner.

 

 

Ved bankoverførsel: Skriv under meddelelse: "Gave til Sagnlandet".

 

 

Ved indbetaling på girokort: Skriv under meddelelse til modtager: "Gave til Sagnlandet Lejre.

 

 

Beløbsmodtager er:

  

Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter

 

Slangealléen 2

 

4320 Lejre.

  

CVR – 33247257

 

Konto nr.: Nordea, Reg.nr. 2280, konto nr. 4384950707

 

 

 

NB! - Beløb over 500 kroner er fradragsberettiget. I den forbindelse skal personnummer oplyses.

 

 

Benyt også gerne denne blanket.