Ledelse

Bestyrelse

 

Kristian Kristiansen, professor Göteborgs Universitet, Dr. Phil.

  (formand, forretningsudvalgsmedlem)

 

Flemming Damgaard Larsen, advokat, folketingsmedlem

  (næstformand, forretningsudvalgsmedlem)

 

Peter Skak-Iversen, direktør, DONG Energy A/S

  (bestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem)

 

Asger Høeg, direktør Experimentarium (bestyrelsesmedlem)

 

Ulla Tofte, direktør Golden Days (bestyrelsesmedlem)

 

Carsten U. Larsen, direktør Folketinget (bestyrelsesmedlem)

 

Mette Touborg, borgmester Lejre Kommune (bestyrelsesmedlem)

 

Søren Kähler, civilingeniør (bestyrelsesmedlem)

 

John Munro, godsejer Ledreborg (observatør)

 

 

Ledelse:

 

Lars Holten, direktør

 

Stig Claussen, driftschef

 

 

Områdeledere

 

Laurent Mazet, arkæolog, Stenalderboplads og Jernalderlandsby

 

Jutta Eberhards, pædagog, Skoletjenesten, samt vikingemarkedspladsen

 

Lotte Rask, cand.mag., Landbohusene

 

Veronica Hultberg, butiksleder

 

 

Relevante links: